24 Management jest spółką, która od 2007 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze nieruchomości.

Kompleksowe zarządzanie to przejęcie wszystkich obowiązków utrzymania nieruchomości łącznie z  administracją, utrzymaniem technicznym, sprzątaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa.

W ramach czynności zarządczych lub w wyniku realizacji odrębnych umów na administrację wykonujemy z góry ustalone czynności  związane z eksploatacją obiektów, obsługą księgową, prowadzeniem dokumentacji, rozliczeń i sprawozdawczości. Nasi pracownicy w oparciu o posiadane doświadczenie wykonują audyty techniczne nieruchomości  oraz Technical Due Diligence.

 

Motto:  Nasza wiedza – 24 godziny do Państwa dyspozycji

Motto nie jest pustym sloganem bowiem zostało wypełnione treścią potwierdzonych procedur i codziennej praktyki . Sposób myślenia i postępowania każdego naszego pracownika jest skierowany na zaspokajanie Państwa potrzeb, ponieważ za jakość odpowiedzialny jest każdy, bez względu na zajmowane stanowisko.

Doświadczenie w obsłudze budynków potwierdza uzyskany w roku 2009 certyfikat ISO 9001:2015 Zgodnie z wymaganiami 24 Management może stosować znak certyfikacji TUV do 29.04.2021.

Untitled.png

O Nas

wykres1-ConvertImage.jpg