Usługa utrzymania czystości budynku i terenu zewnętrznego realizowana jest przy wykorzystaniu własnych pracowników. Po uzyskaniu informacji o powierzchniach wspólnych i godzinach pracy Najemców możliwe jest dokładne ustalenie harmonogramu prac, który obejmujące:

  • sprzątanie zasadnicze

  • serwis dzienny

  • sprzątanie terenu zewnętrznego

  • utrzymanie zieleni

  • mycie elewacji

  • mycie okien wewnętrznych

  • utrzymanie/prace zimowe

Utrzymanie 

czystości