Zarządzanie nieruchomością to odpowiedzialne przejmowanie i wykonywanie obowiązków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu. Podejmujemy liczne czynności prewencyjne mające na celu przewidywanie i diagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem nieruchomością. Realizacja naszych podstawowych celów zarządzania nieruchomościami oznacza dla naszych klientów profity, które podwyższają poziom funkcjonalności obiektów. Do celów tych zaliczamy:

  • maksymalizacje wartości kapitałowej

  • maksymalizacje wartości czynszu

  • maksymalizacje wpływów gotówkowych

  • zabezpieczenie środków trwałych inwestycji

  • wypełnianie zobowiązań w imieniu Właściciela

  • nadzór nad wypełnianiem przez Najemców ich zobowiązań wynikających z Umów Najmu

W ramach czynności stanowiących składowe zarządzenia nieruchomością, lub w przypadku wykonywania odrębnych umów na administrację, realizujemy również:

  • przygotowanie regulaminu przebywania najemców na terenie budynku

  • bieżące- codzienne zarządzanie administracyjne

  • prowadzenie wszystkich dokumentów dotyczących nieruchomości

  • przygotowywanie i analizowanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości i budżetowania

  • kontrole kosztów operacyjnych

  • przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących kosztów utrzymania budynku

  • zlecanie i nadzorowanie prac dla służb wykonujących usługi dla budynku

  • kooperacje z prawnikami i księgowymi

  • asystowanie przy sprawach ubezpieczeniowych

  • wykonywanie prac związanych z podatkiem od nieruchomości

  • negocjacje, zawieranie i nadzór nad realizacją wszelkich umów z dostawcami mediów

  • nadzór gwarancyjny i pogwarancyjny

  • organizacje i nadzór nad pracami służb zabezpieczenia budynku

  • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

24 Management specjalizuje się w zarządzaniu pełnym spektrum rodzajów i klas nieruchomości ( mieszkalne, spółdzielcze, komercyjne, użyteczności publicznej) dzięki czemu współpracujemy z wieloma ich prawnymi właścicielami (spółdzielnie, wspólnoty, spółki z o.o., spółki cywilne, właściciele komercyjni...). Dzięki wszechstronności w zarządzaniu pełnym wachlarzem nieruchomości, posiadamy niezbędny know how i znamy w pełni potrzeby różnych sektorów rynku.

Zarządzanie i 

administracja

© 2008-2013 Management - Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.