Obsługa techniczna nieruchomości to usługa mająca zapewnić utrzymanie należytej sprawności użytkowej infrastruktury budynkowej.
Sprawne zarządzanie techniczne nieruchomości zapewnia również jej ustawiczny rozwój wraz z pełnym dostosowaniem do nieustannie zmieniających się warunków technologicznych.

 

24 Zarządzanie techniczne to rozwinięta obsługa audytorska i szybkie wdrażanie najbardziej racjonalnych sposobów optymalizacji zużycia energii, zdalnej kontroli pracy urządzeń i pomiarów parametrów technicznych infrastruktury budynkowej.

 

Obsługa instalacji wykonywana jest przez zespół wyspecjalizowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, których usługi dedykowane są wyłącznie dla potrzeb obsługiwanych obiektów. Instalacje i urządzenia specjalistyczne, obsługiwane są przez serwisy dostawców lub producentów przez co zapewniamy prawidłowy przebieg eksploatacji infrastruktury obiektu. Szczegółowy harmonogram obsługi i okresowych przeglądów jest przygotowany po przejęciu obiektu i pełnym zapoznaniem się z dokumentacją techniczno ruchową oraz stanem technicznym urządzeń i instalacji.

 

24 Zarządzanie techniczne to również:

 • Koordynacja prac służb technicznych.

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii.

 • Modernizacja infrastruktury.

 • Archiwizowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej.

 • Przygotowanie planów i harmonogramów prac.

 • Organizowanie i nadzorowanie (wymaganymi przepisami) obligatoryjnych przeglądów technicznych nieruchomości.

 • Organizowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń bezpieczeństwa budynku.

 • Kontrolowanie sprawności i organizowanie konserwacji urządzeń.

 • Organizowanie przetargów na różne roboty i usługi.

 • Nadzór nad działalnością firm i serwisów zewnętrznych wykonujących prace techniczne na nieruchomości.

 • Organizacja bieżących napraw, prac odtworzeniowych i konserwacyjnych. niezbędnych do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

24 Zarządzanie techniczne opiera się na wiedzy o nowoczesnych sposobach kontroli i sterowania.

Potrzebujesz stałej wiedzy o stanie urządzeń, a w budynku nie posiadasz BMS?

Może wystarczą informacje o wybranych parametrach dostępne on-line, monitorowane przez proste i tanie układy kontrolne.

Chcesz kontrolować zużycie energii? Może wystarczy zdalne sterowania odbiornikami energii.

24 Zarządzanie techniczne to możliwość kontroli, sterowania i optymalizacji procesów 24 godziny na dobę.

Zarządzanie 

techniczne